BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o. o.

Zakres działalności

Consulting:

   • prawny (doradztwo prawne przy lokalizacji inwestycji, wykupie nieruchomości, etc.)
   • organizacyjny
   • techniczny

Studia:

  • sieci lotnisk
  • lokalizacji lotnisk, lądowisk, miejsc wyznaczonych do startów i lądowań statków powietrznych
  • lokalizacji urządzeń radionawigacyjnych
  • ekonomiczne inwestycji

Projektowanie:

  • lotnisk (pole wzlotów, infrastruktura, obiekty, wyposażenie technologiczne)
  • lądowisk oraz miejsc wyznaczonych do startów i lądowań statków powietrznych (w tym lotnisk i lądowisk dla helikopterów na obiektach kubaturowych)
  • infrastruktury technicznej lotnisk
  • systemów świetlnych i radiowych pomocy nawigacyjnych
  • obiektów kubaturowych na lotniskach (w tym dworce pasażerskie, dworce cargo, inne obiekty technologiczne lotniska)
  • obiektów i wyposażenia lotnisk cywilno-wojskowych
  • obiektów użyteczności publicznej
  • dróg, ulic, parkingów
  • dokumentacja rejestracyjna lotnisk, lądowisk, miejsc wyznaczonych do startów i lądowań statków powietrznych (w tym plany generalne lotnisk, plany ograniczeń wysokości zabudowy w rejonie lotnisk, mapy hałasowe, wyznaczanie części lotniczej lotnisk, instrukcje operacyjne, plany ratownicze etc.)
  • operaty ochrony środowiska dla lotnisk, lądowisk, obiektów i urządzeń radionawigacyjnych na terenie i poza granicami lotnisk   i lądowisk

Realizacja:

   • inwestorstwo zastępcze
   • nadzory autorskie
   • nadzory inwestorskie
Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych - POLCONSULT Sp. z o. o.
00-697 Warszawa :: Al. Jerozolimskie 53, 5 piętro :: tel.: (22) 822 40 58 :: fax: (22) 822 29 40 :: e-mail: biuro@polconsult.pl