BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o. o.

Historia Biura

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH
POLCONSULT Sp. z o. o.   
  
    Firma istnieje od 1 stycznia 1973 roku

Biuro Studiów i Projektów Lotnictwa Cywilnego, zwane dalej Biurem, z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 53, zostało powołane na podstawie Zarządzenia Ministra Komunikacji nr 194 z dnia 7 grudnia 1972r. Biuro rozpoczęło swoją działalność z dniem 1  stycznia 1973r. Przedsiębiorstwo było jednostką projektowania budowlanego, łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
W dniu 1 września 1989r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Pragi, Wydział VII Biuro zostało wpisane do rejestru RPP - 13 (sygn. akt VII Ns Rej. PP-300/89, 688/89). Działało na zasadach samodzielności, samorządności i samofinansowania.

Przedmiotem działania Biura było prowadzenie działalności projektowej i studialnej oraz świadczenie innych usług związanych z realizacją inwestycji w lotnictwie cywilnym. W szczególności jako jednostki specjalistycznej było prowadzenie studiów oraz opracowywanie założeń techniczno-ekonomicznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: przebudowy i modernizacji lotnisk, dróg lotniczych oraz innych obiektów i urządzeń ruchu lotniczego, ponadto zabudowy portowej i zaplecza techniczno-eksploatacyjnego cywilnego transportu lotniczego.

Organ założycielski nakładał na Biuro inne zadania wiążące się z w/w problematyką na korzyść innych resortów. Wiązało się  to z problematyką obronności kraju, w wypadku klęsk żywiołowych lub w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Pracowniczej Biura z 12 grudnia 1991r. rozpoczął się proces prywatyzacji. Podstawowe dokumenty merytoryczne zostały opracowane przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa w Warszawie. Decyzją nr 221 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz  dnia 17 czerwca 1991r., uznano likwidację Biura Studiów i Projektów Lotnictwa Cywilnego za zasadną.

Podczas  działalności  Biuro  wykonało  szereg  opracowań  koncepcyjnych,  projektów  budowlanych i  wykonawczych dla większości lotnisk i lądowiskw   Polsce.

W dniu 29.10.1991r. przedsiębiorstwo państwowe zostało sprzedane i przekazane następcy prawnemu jakim został Pan Ryszard Zaremba, dziś Prezes Zarządu Biura Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o. o. Biuro jest kontynuatorem działalności, dysponując zapleczem w postaci doświadczonej kadry inżynierskiej oraz bogatym archiwum technicznym. Archiwum zawiera dotychczasowy dorobek myśli technicznej i ułatwia proces projektowania dla obiektów których opracowania są w naszym posiadaniu. W połączeniu z nowoczesną techniką wspomagającą proces projektowania  w postaci nowoczesnych komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie oraz w niezbędne urządzenia peryferyjne. Gwarantuje to wysoki poziom opracowywanych przez naszą firmę projektów, zarówno pod względem merytorycznym jak i wizualnym.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem działalności Biura.

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych - POLCONSULT Sp. z o. o.
00-697 Warszawa :: Al. Jerozolimskie 53, 5 piętro :: tel.: (22) 822 40 58 :: fax: (22) 822 29 40 :: e-mail: biuro@polconsult.pl